ISSN 1842-4562
Member of DOAJ

Shu-Quan Li

lishuquan@tjufe.edu.cn

Tianjin University of Finance and Economics, Tianjin, China.